Firemní aktuality

02.05.2024

Akce na ND společnosti PTVCZ

Akce na ND společnosti PTV CZ - Ukončena

15.11.2023

Srovnání RAMS V3 a V3A modernizovaná RAMS2

Porovnání technologie recyklační jednotky abraziva staršího typu RAMS V3 a novějšího typu RAMS V3A a modernizovaná sušící jednotka RAMS2

10.10.2023

64. ročník MSV Brno

64. ročník mezinárodního strojírenského veletrhu již začal a my se těšíme na Vaši návštěvu

Srovnání RAMS V3 a V3A modernizovaná RAMS2

15.11.2023

Srovnání RAMS V3 a V3A modernizovaná RAMS2

RAMS V3A (viz. obrázek vpravo) má v porovnání s jednotkou staršího typu:

 • téměř bezprašný provoz stroje, minimalizující zatěžování okolí prachem
 • Automatický provoz bez potřeby trvalé obsluhy personálu, což přináší úsporu mzdových nákladů.
 • Výrazně nižší provozní náklady (snížení o více než 70%) na náhradní a spotřební díly bez nutnosti náročných oprav převodovek a výměn šneků.
 • Nižší poruchovost stroje, což vede k vyššímu využití strojočasu o reálně až 20%.
 • Zvýšení separačního výkonu zařízení o přibližně 300%. Model V3-A je schopný vytřídit až 3000 kg za směnu ve srovnání s cca 1000 kg vytříděného abrasiva při použití linek V3-1 a V3-2, při srovnatelné energetické náročnosti.
 • Model V3-A je přizpůsoben sledování provozních stavů v souladu s požadavky strategie Průmysl 4.0.
 • Modernizovaná sušící jednotka RAMS2 má o 17% nižší elektrický příkon a přitom až o 20% vyšší sušící výkon.
 • Energetický výkon na vloženou 1 kW je dokonce o 43% vyšší.
 • Díky novému konstrukčnímu řešení pece a topných spirál došlo prakticky k úplnému odstranění závad způsobených jejich spálením, což bylo spojeno s nucenou několikahodinovou odstávkou stroje. Časové vytížení stroje je v průměru až o 15% vyšší.
 • Modernizovaná sušící jednotka RAMS2 může být variantně vybavena senzory a měřícími prvky, přičemž data jsou sbírána a vyhodnocována v softwaru SCADA. Toto je nezbytný předpoklad pro nutné manažerské řízení a rozhodování. SCADA zobrazuje a uchovává informace o pracovních hodinách, zpracovaném množství odpadu, vyprodukovaném množství recyklovaného abrasiva, energetických spotřebách, průbězích recyklačního procesu, chybových stavech a veškeré další potřebné informace o technologickém procesu.
 • První generace V3 dosahovala výtěžnosti v rozmezí 45-55 %, zatímco linka V3-A dosahuje výtěžnosti mezi 60-75 %, v závislosti na typu abraziva.

Ilustrativní foto: Modernizovaná sušící jednotka RAMS2