Kontaktní osoba Pavel Holobrada

Pavel Holobrada
Mobil: +420 737 288 646
E-mail: email

Kontaktujte nás

Firemní aktuality

11.08.2023

Řezání dortů

Řezání dortů vysokotlakým vodním paprskem

13.06.2023

Nakládka technologie

Expedice technologie pro Kastle

05.04.2023

Akce na ND společnosti PTVCZ

Akce na ND společnosti PTV CZ

Měření laserovým interferometrickým systémem

Měření laserovým interferometrickým systémem ML10ED/ML10 Gold Standard od renomované firmy RENISHAW

Lze provádět tato měření:

 • přesnost polohování
 • rychlosti, zrychlení, resp. vibrací pohybujících se prvků obráběcích strojů, s možností vzorkovací frekvence do 5 kHzp
 • softwarová kompenzace lineárních chyb, kterou lze následně načítat do řídicí jednotky stroje a tím výrazně zpřesnit polohování strojů
 • úhlová natočení umožňující analyzovat zkroucení vodicích ploch strojů
 • přímočarost pohybu (pomocí datové konverze)

Přesnost měření je do 0,7ppm. Měřicí metoda umožňuje výsledky dokladovat a analyzovat dle mezinárodních norem ISO 230-2, ASME B89, VDI 2617, GB-10931-89, ASME B5.54, VDI 3441 a JSI-B6330. Naměřená data lze exportovat do jiných aplikací.

Dále naše společnost disponuje kalibračním systémem QC10 s vyhodnocovacím softwarem Ballbar. Jedná se o velmi účinný nástroj pro analýzu pohybu stroje. Metoda spočívá v testu dynamické kruhovitosti pohybu stroje. Předností je rychlost získání dat (v optimálním případě cca 10min). Software analýzou získaných dat velmi rychle podá informaci o stavu mechaniky a pohonného systému stroje.

Kombinací obou měřicích technologií Vám můžeme podat informaci o:

 • přesnosti stroje
 • dosažení výrobních tolerancí
 • klasifikaci resp. porovnání stroje s konkurenčním
 • trend přesnosti stroje
 • předpokládaných požadavcích na údržbu stroje
 • stavu nového stroje při jeho uvádění do provozu

Službu nabízíme:

 • uživatelům strojů
 • výrobcům strojů
 • servisním organizacím

Výsledky měření je možno použít v rámci certifikace firem.