Kontaktní osoba

Pavel Holobrada
Mobil: +420 737 288 646
E-mail: email

Kontaktujte nás

Firemní aktuality

29.09.2020

Řezací hlava A/C

Řezací hlava PTV A/C

19.08.2020

OBCHODNÍ REFERENT / PRODEJ ND

Nabídka perspektivního zaměstnání

28.07.2020

Veletrhy 2020

Zrušení veletrhů v letošním roce z důvodu trvající pandemie COVID-19

Měření laserovým interferometrickým systémem

Měření laserovým interferometrickým systémem ML10ED/ML10 Gold Standard od renomované firmy RENISHAW

Lze provádět tato měření:

 • přesnost polohování
 • rychlosti, zrychlení, resp. vibrací pohybujících se prvků obráběcích strojů, s možností vzorkovací frekvence do 5 kHzp
 • softwarová kompenzace lineárních chyb, kterou lze následně načítat do řídicí jednotky stroje a tím výrazně zpřesnit polohování strojů
 • úhlová natočení umožňující analyzovat zkroucení vodicích ploch strojů
 • přímočarost pohybu (pomocí datové konverze)

Přesnost měření je do 0,7ppm. Měřicí metoda umožňuje výsledky dokladovat a analyzovat dle mezinárodních norem ISO 230-2, ASME B89, VDI 2617, GB-10931-89, ASME B5.54, VDI 3441 a JSI-B6330. Naměřená data lze exportovat do jiných aplikací.

Dále naše společnost disponuje kalibračním systémem QC10 s vyhodnocovacím softwarem Ballbar. Jedná se o velmi účinný nástroj pro analýzu pohybu stroje. Metoda spočívá v testu dynamické kruhovitosti pohybu stroje. Předností je rychlost získání dat (v optimálním případě cca 10min). Software analýzou získaných dat velmi rychle podá informaci o stavu mechaniky a pohonného systému stroje.

Kombinací obou měřicích technologií Vám můžeme podat informaci o:

 • přesnosti stroje
 • dosažení výrobních tolerancí
 • klasifikaci resp. porovnání stroje s konkurenčním
 • trend přesnosti stroje
 • předpokládaných požadavcích na údržbu stroje
 • stavu nového stroje při jeho uvádění do provozu

Službu nabízíme:

 • uživatelům strojů
 • výrobcům strojů
 • servisním organizacím

Výsledky měření je možno použít v rámci certifikace firem.