Produktové menu

Kontaktní osoba Martin Jaroš

Martin Jaroš
Telefon: +420 220 981 430 
Mobil: +420 737 288 643 
E-mail: email 

Kontaktujte nás

CAD/CAM IGEMS - špičkový program s modulární koncepcí

 • velmi dobrý CAD podobný AutoCADu
 • kvalitní design
 • otevřená technologická databáze
 • nově také modul 3D řezání
 • mnoho jazykových verzí
 • výborná podpora ze strany výrobce

Moduly:

 • 3-Axis CAM - Samotné jádro programu, ke kterému se přidávají další nástavbové moduly.
 • AWJ - Základní CAM modul. Společně s IGEMS CAD umožňuje základní práci s programem.
  Mezi podporované operace patří:
  • práce s  interní technologickou databází, příprava polotovaru pro řezání, vygenerování CNC kódu.
 • CAD - Základní CAM modul. Společně s IGEMS 3-Axis CAM umožňuje základní práci s programem. Mezi podporované operace patří:
  • tvorba tvarů v základním prostředí interního CADu,
  • import souborů ve formátu dwg a dxf.
 • CAM-Tools - Modul pro analýzu a optimalizaci importovaného nebo vytvořeného tvaru. Tento modul sice není nezbytně nutný pro práci, ale v mnoha případech zásadně usnadní hledání problému. Také lze pomocí tohoto modulu optimalizovat výsledný polotovar,což následně vede ke kratšímu a přehlednějšímu CNC kódu.
 • Nesting Level 1 - Velice užitečný nástroj, sloužící k poloautomatickému a ručnímu skládání dílů na tabuli.
 • Nesting Level 2 - Velice užitečný nástroj, který nachází největší uplatnění při řezání velkých sérií. Umí vyskládat požadované polotovary do tabulí materiálu s maximální efektivitou, což zásadně šetří spotřebu materiálu.
 • 5-Axis CAM - Modul umožňující pracovat s pětiosými stroji. Rozšiřuje možnosti 3-Axis CAM modulu o další funkce. Podpora práce s 3D modely
 • Data Exchange - Tento modul umožňuje importovat do IGEMSu soubory formátu CBF, GEO, TAG, ORD, WMF, IGS. Slouží zejména uživatelům, kteří již mají archív souborů v některém z těchto formátů a chtějí ho i nadále využívat. Další funkcí tohoto modulu je zpětné načtení CNC souboru.
 • SignMaker - Pro práci s předlohou ve formátu (JPG/BMP/PNG) a s fonty v prostředí interního CADu. Modul je převážně vhodný
  pro zákazníky pracující s tištěnou předlohou (např. pro tvorbu log).
 • TileMaker - Pro vytváření dlaždicově skládaných obrazců, intarzií a mozajek.
 • Organizer - Organizer pomáhá uchovávat informace o realizovaných zakázkách, plánovaných zakázkách, zákaznících atd. Je založen na SQL databázi, umožňuje rychlý přístup k informacím dle požadovaných kritérií a tisk sestav dle zadaných kritérií.
 • Floating Licence (Plovoucí licence) - Umožňuje práci více osobám bez nutnosti přenosu a vkládání hardwarového klíče do jednotlivých počítačů.
 • Rotation Axis - Modul pro možnost zpracování trubkových dílů. 3D modelace umožňuje vizualizaci ještě před samotným řezáním.
  Použití je možné na 3-osých i 5-osých strojích.

Soubory ke stažení

http://igems.se/