Produktové menu

Kontaktní osoba Martin Jaroš

Martin Jaroš
Telefon: +420 220 981 430 
Mobil: +420 737 288 643 
E-mail: email 

Kontaktujte nás

Všechny nepopsané postupy se řídí příslušnými paragrafy Obchodního Zákoníku. K reklamaci je možné přijmout jen uhrazené díly. PTV se zavazuje podat do 30 dnů informace o vyřízení reklamace a nebo jeho průběhovém řízení.

A. Nové, ještě nepoužité zboží:

1. Spotřební a rychleopotřebovatelné díly (trysky, těsnění apod.)

PTV přijme zboží na základě přesné identifikace dodávky zboží (dodací list, faktura apod.) Zákazník předá zboží s popisem závady. PTV prověří správnost použití, popř. montáže zboží. Nenajde-li závadu, postoupí reklamaci dodavateli, který stanoví formu náhrady. Náklady spojené s přepravou dílu od uživatele až případně k výrobci nese uživatel.

2. Ostatní ND

PTV přijme zboží na základě přesné identifikace dodávky zboží (dodací list, faktura apod.) Zákazník předá zboží s popisem závady. PTV prověří, jestli díl nebyl použit nesprávným způsobem, anebo poškozen nevhodným skladováním, transportem, manipulací či úmyslně. Nenajde-li závadu, postoupí reklamaci dodavateli, který stanoví formu náhrady. Náklady spojené s přepravou dílu od uživatele až případně k výrobci nese uživatel.

B. Použité zboží

1. Spotřební a rychleopotřebovatelné díly (trysky, těsnění apod.)

PTV přijme zboží na základě přesné identifikace dodávky zboží (dodací list, faktura apod.) Zákazník předá zboží s popisem závady. PTV prověří správnost použití, popř. montáže zboží. Nenajde-li závadu, postoupí reklamaci dodavateli, který stanoví formu náhrady. Pokud dodavatel požaduje zaslání reklamovaného zboží, seznámí PTV zákazníka s touto skutečností. Náklady spojené s přepravou dílu od uživatele až případně k výrobci nese uživatel.

2. Ostatní ND

PTV přijme zboží na základě přesné identifikace dodávky zboží (dodací list, faktura apod.) Zákazník předá zboží s popisem závady. PTV prověří, jestli díl nebyl použit nesprávným způsobem, anebo poškozen nevhodným skladováním, transportem, manipulací či úmyslně. Nenajde-li závadu, postoupí reklamaci dodavateli, který stanoví formu náhrady. Náklady spojené s přepravou dílu od uživatele až případně k výrobci nese uživatel.