Produktové menu

Kontaktní osoba Martin Jaroš

Martin Jaroš
Telefon: +420 220 981 430 
Mobil: +420 737 288 643 
E-mail: email 

Kontaktujte nás

Funkce:

 • výškový senzor plní funkci automatického hlídání optimální distance mezi nerovným řezaným polotovarem a řezací tryskou
 • k udržování správné distance je použit digitální senzor

Použití:

 • výškovým senzorem je možné vybavit nový řezací stůl
 • výškovým senzorem je možné doplnit i starší instalované stoly a to i od jiných výrobců než PTV, spol. s r.o.

Mechanické uspořádání:

 • jedná se o krabičku s krytím IP 67, v níž jsou umístěny všechny mechanické a elektronické komponenty
 • ve spodní části je příruba, přes kterou se výškový senzor přichytí k desce nesoucí řezací hlavu
 • z dolní desky se vysouvá ramínko vlastního senzoru s kontaktním kroužkem obklopujícím řezací trysku
 • ramínko senzoru je kryto pryžovou manžetou
 • spodní plocha snímacího kroužku je opatřena výměnným teflonovým kroužkem, který minimalizuje otěr o řezaný polotovar
 • výškový senzor je připojen k řídicímu systému jediným kabelem
 • pro ovládání je potřebný přívod tlakového vzduchu.
Odlišnosti v řešení připojení jednotlivých variant:

A. Výškový senzor instalovaný na stůl PTV řady D vybavený Z-ovou osou (osami) s pohonem servozesilovači:

 • výškový senzor je plně integrován ke stolu a je jednou z obousměrně řízených periférií
 • obousměrnost je možno chápat jako komunikační dialog příkazů a odpovědí, který pracuje zcela automaticky na základě instrukcí z NC programu
 • je hlídána vzdálenost trysky od polotovaru a to jak v trvalém nebo intervalovém režimu dotyku mezi polotovarem a senzorem

B. Výškový senzor instalovaný na stůl PTV řady D vybavený Z-ovou osou (osami) s pohonem DC motory:

 • výškový senzor pracuje souběžně s řídicím systémem
 • souběžnost je možno chápat jako autonomní funkčnost senzoru - není veden dialog s řídicím systémem - senzor je aktivován a deaktivován ručně obsluhou stolu
 • je hlídána vzdálenost trysky od polotovaru a to jak v trvalém nebo intervalovém režimu dotyku mezi polotovarem a senzorem

C. Výškový senzor instalovaný na stůl jiného výrobce než PTV:

 • vždy je nutné individuálně posoudit zda je stůl od výrobce připravený na instalaci obecného výškového senzoru, resp. výškového senzoru s konektivitou a funkčností jako má výškový senzor VS1
 • úroveň integrace a funkčnost výškového senzoru může být odlišná ( add A nebo B)
 • je možné provést dílčí konstrukční úpravy umožňující integraci na stůl jiného výrobce