Produktové menu

Kontaktní osoba Martin Jaroš

Martin Jaroš
Telefon: +420 220 981 430 
Mobil: +420 737 288 643 
E-mail: email 

Kontaktujte nás

Lokální recyklace abraziva RAMS® V3

zařízení je určeno k sušení a třídění směsi získané z odkalovacího systému vany řezacího stolu – například z odkalování PTV nebo směsi materiálu mechanicky vytěžené z vany řezacího stolu

Lokální recyklace abraziva RAMS® V3

Zařízení RAMS® V3 je určeno zákazníkům, kteří nevlastní odkalovací zařízení abraziva z lapače stroje určeného pro řezání vodním abrazivním paprskem a chtějí provádět recyklaci použitého abrazivního materiálu pro jeho další plnohodnotné opakované využití.

Prvním stupněm je hrubé třídění, které je součástí dodávaného stroje RAMS® V3 a zpracovává vytěžený kal z lapače CNC stroje pro řezání vysokotlakým vodním paprskem s příměsí abraziva. Hrubé třídění bezpečně oddělí materiály vhodné k dalšímu zpracování a prvotní odpadní materiál, který neobsahuje použité abrasivo, ale pouze kalové hroudy, společně se zbytky řezaných materiálů. Stejně jako modely RAMS® V1 a RAMS® V2 a druhý stupeň RAMS® V3 se jedná o automatické zařízení pro kontinuální provoz s minimálními nároky na obsluhu, kterou tvoří občasné kontroly stavu provozu a výměna naplněných jímacích big-bagů za prázdné. Výstupní recyklát je připraven pro fázi mokrého oddělení recyklátu a zbylého odpadu v druhém stupni zařízení RAMS® V3.

Druhý stupeň RAMS® V3 je sítové třídící zařízení recyklátu získaného z prvního stupně. Odplavením přes jednotlivá síta dochází k separaci jednotlivých složek recyklátu. Součástí je odkalovací nádrž a stejně jako modely RAMS® V1 a RAMS® V3 se jedná o automatické zařízení pro kontinuální provoz s minimálními nároky na obsluhu, kterou tvoří občasné kontroly stavu provozu a výměna naplněných jímacích big-bagů za prázdné. Výstupní recyklát je připraven pro závěrečnou fázi sušení a separace nežádoucích prachových částic či zbylého odpadu v zařízení RAMS® 2.

LABORATORNÍ SROVNÁNÍ NOVÉHO A RECYKLOVANÉHO ABRAZIVA SYSTÉMEM RAMS:

Lokální recyklační jednotky RAMS® 3 - new version_2018