Produktové menu

Kontaktní osoba

Martin Jaroš
Telefon: +420 220 981 430 
Mobil: +420 737 288 643 
E-mail: email 

Kontaktujte nás

Lokální recyklační jednotka RAMS® 2

zařízení je určeno k sušení a třídění směsi získané z odkalovacího systému vany řezacího stolu – například z odkalování PTV nebo směsi materiálu mechanicky vytěžené z vany řezacího stolu

Lokální recyklační jednotka RAMS® 2

Lokální recyklační jednotky RAMS® 2

Popis zařízení:
  • Kompaktní zařízení RAMS® 2 bylo vyvinuto za účelem recyklace použitého abrazivního granátového písku tak, aby bylo možné jeho opětovné využití pro technologie řezání vysokotlakým vodním paprskem. Vývoj recyklační linky probíhal více než 6 let a během této doby, po několika prototypových variantách, nakonec vzniklo jednoduché provedení recyklačního zařízení,které je nenáročné na provoz a obsluhu, zaručující výrazné snížení provozních nákladů, společně s významným snížením tvorby odpadu zatěžujícího životní prostředí.
  • Zařízení RAMS® 2 je určeno k třídění a sušení použitého abrazivního materiálu. Jedná se o automatické zařízení pro kontinuální provoz s minimální potřebou obsluhy. Zařízení je rozděleno na dvě samostatné částí, část třídící a část sušící.Třídící část je zpravidla doplňkovým zařízením řezacího stolu a/nebo odkalovacího zařízení a zabezpečuje dvě základní funkce – odstranění řezného kalu z lapače řezacího stolu a třídění tohoto kalu na dále použitelné abrazivo a odpadní kal. Řezný kal je z lapače odváděn pomocí odkalovacího zařízení. Toto zařízení je doplněno vibračním třídičem s oplachovými tryskami. Na tomto třídiči dojde k separaci použitelného abraziva a odpadního kalu. Použitelné abrazivo i odpadní kal jsou ukládány do velkoobjemových vaků v mokrém stavu. Třídící část může být použita i samostatně pro zpracování řezného kalu již odebraného z řezacího stolu uloženého například ve velkoobjemových vacích. V tomto případě je pro dopravu a dávkování řezného kalu na vibrační třídič použit šnekový dopravník. Sušící část se skládá ze šnekového dopravníku se zásobníkem, sušící pece, výstupního třídiče a velkoobjemového vaku. Vstupem do sušící části je mokré použitelné abrazivo z třídící části. Toto abrazivo je nasypáno do zásobníku šnekového dopravníku který jej dávkuje do sušící pece. Ze sušící pece je již suché abrazivo separováno od možných větších částic na výstupním třídiči a dopraveno do velkoobjemového vaku, kde je připraveno k okamžitému použití pro řezání na stole.
  • Kompaktní zařízení - recyklační linka RAMS® 2 pracuje standardně s průměrným výkonem recyklace 300kg/hod a její účinnost se pohybuje nad hodnotou 60 % zrecyklovaného použitého abraziva. Celá linka je schopná pracovat automaticky bez obsluhy, např. přes noc. Systém kontroluje funkce recyklační linky a dokáže v případě poruchy nebo problému zařízení vypnout.
Charakteristika výstupního materiálu – recyklátu:
  • suchý recyklát s minimální vlhkostí vhodný, pro okamžité použití pro abrazivní řezání vodním paprskem.
  • podmínky pro skladování stejné jako u nového, nepoužitého abraziva.
  • obsah jednotlivých částic ve výstupním materiálu je popsán v příloze – sítový test.
Nároky na obsluhu:
  • manipulace s big-bagy (skladování směsi, doplňování zásobníku šnekového dopravníku, skladování suchého recyklátu, vyvážení big-bagu s jemným odpadem, atd.).
  • občasný dozor v průběhu provozu zařízení (cca 1x za hodinu) – vizuální kontrola a případné úpravy provozního režimu. Odhadovaný čas 5-10minut.
Výkon:
  • standardně 100kg suchého recyklátu za hodinu, v závislosti na kvalitě vstupní směsi (obsahu použitelných abrazivních částic ve směsi).
Technické parametry:
výkon 300 kg/h
účinnost > 60 %
příkon 27kW ; 230V nebo 3x400V/50hz
rozměry š. x hl. x v. 3 x 1 x 2,15 m
hmotnost 900 kg

LABORATORNÍ SROVNÁNÍ NOVÉHO A RECYKLOVANÉHO ABRAZIVA SYSTÉMEM RAMS: