Produktové menu

Kontaktní osoba Martin Jaroš

Martin Jaroš
Telefon: +420 220 981 430 
Mobil: +420 737 288 643 
E-mail: email 

Kontaktujte nás

Lokální recyklační jednotka RAMS® 1

Zařízení je určeno k sušení prosátého a vytříděného materiálu – recyklátu

Lokální recyklační jednotka RAMS® 1

Lokální recyklační jednotky RAMS® 1

Popis zařízení:
 • vytříděný a prosátý recyklát je uložen do vstupního šnekového dopravníku a tímto pak průběžně dopravován do sušící komory na vibrační síto.
 • do této komory je vháněn vzduch pomocí ventilátoru pod vibrační síto.
 • vlivem vibrací dochází na sítu k rozrušování hrudek recyklátu až na jednotlivé částečky abraziva a pomocí proudu vzduchu jsou tyto sušeny a vháněny do výstupu ze sušící komory.
 • na výstupu ze sušící komory je instalován cyklonový odlučovač pro odloučení drobného prachu z výstupního vzduchu.
 • na cyklon je ve spodní části napojen big-bag, do kterého je jímán usušený recyklát.
 • big-bag je uložen na paletové váze, která umožňuje kontinuální snímání hmotnosti usušeného recyklátu.
 • zařízení je řízeno programovatelným automatem, který zajišťuje kontinuální provoz a minimalizuje potřebu obsluhy za provozu.
 • na vyžádání je možné doplnit zařízení o filtraci výstupního vzduchu a případně o modul nezávislého elektrického topení.
Požadavky na vstupní materiál:
 • zařízení je určeno k sušení prosátého a vytříděného materiálu – recyklátu.
 • recyklát musí být vytříděn od velkých částic, například pomocí odkalovacího systému PTV.
 • dále musí být recyklát zbaven menších podsítných frakcí, například pomocí přídavného třídiče na odkalování PTV.
 • Výkon zařízení je přímo závislý na vlhkosti sušeného recyklátu a teplotě vstupního vzduchu. Proto je doporučeno mokrý recyklát po vytřídění a prosátí uložit do big-bagů a tyto nechat odstát minimálně po dobu 3-5ti dnů při teplotě vyšší jak 5ºC v suchém prostředí, aby došlo k vytlačení přebytečné vody. Toto může probíhat například pod venkovním přístřeškem.
Charakteristika výstupního materiálu – recyklátu:
 • suchý recyklát s minimální vlhkostí, vhodný pro okamžité použití pro abrazivní řezání vodním paprskem.
 • podmínky pro skladování stejné jako u nového, nepoužitého abraziva.
 • pro zamezení vstupu nečistot do abraziva pro řezání, doporučujeme instalovat do zásobníku síto s okatostí cca 0,5-1mm.
 • obsah jednotlivých částic ve výstupním materiálu je popsán v příloze – sítový test.
Nároky na obsluhu:
 • manipulace s big-bagy (skladování mokrého recyklátu, doplňování zásobníku šnekového dopravníku a skladování suchého recyklátu).
 • občasný dozor v průběhu provozu zařízení (cca 1x za hodinu) – vizuální kontrola a případné úpravy provozního režimu. Odhadovaný čas 5-10minut.
Výkon:
 • 15-50kg suchého recyklátu za hodinu, v závislosti na teplotě vstupního vzduchu a vlhkosti vstupního recyklátu.
Spotřeby energií:
Odkalování s přídavným třídičem:
 • el.energie:       0,75kW; 1x230V/50Hz (samotné odkalování)
 • el.energie:       1,1kW; 3x400V/50Hz (přídavný třídič)
 • tlak.vzduch:      8-45m³/hod.; 4,2bar (Orlík PKS/SKS 51/60 300/500; 7,5kW; 3x400V/50Hz)
Sušička recyklátu:
 • el.energie:       3,1kW; 3x400V/50Hz
CELKEM (včetně kompresoru):
 • el.energie:       12,45kW; 3x400V/50Hz
LABORATORNÍ SROVNÁNÍ NOVÉHO A RECYKLOVANÉHO ABRAZIVA SYSTÉMEM RAMS: