Produktové menu

Kontaktní osoba

Martin Jaroš
Telefon: +420 220 981 430 
Mobil: +420 737 288 643 
E-mail: email 

Kontaktujte nás

Řídící systém PTV 886

 • Založen na průmyslovém PC v prostředí Windows Embedded
 • Software řídícího systému sdružuje jak funkce CNC řízení, tak speciálně pro firmu PTV vyvinuté funkce řízení řezacího procesu
 • CNC řízení
  • Různé typy transformace souřadného systému (posunutí, rotace, …)
  • Parabolické rampy pro potlačení ryvu
  • Předpočet trajektorie s plánováním rychlosti podle dynamických možností stroje.
  • Pětiosé korekce pro využití rotačních os A a B pro funkci Progres Jet a 5AX
 • Řízení řezacího procesu
  • Nastavení řezných podmínek (tryska, tlak čerpadla, abrazivo …)
  • Vestavěná materiálová databáze
  • Možnost volby typu a tloušťky materiálu až na řídicím systému, kdy systém sám určí rychlosti nebo v CAD/CAM softwaru.
  • Funkce MFC řídí řeznou rychlost tak, aby se optimalizovala odchylka mezi horní a spodní stranou řezu při požadované kvalitě.
  • Funkce DRC potlačuje chyby vzniklé proměnnou šířkou řezné spáry na vstupu paprsku do materiálu.
  • Funkce Progres Jet využívá naklánění trysky k potlačení chyb vzniklých zúžením paprsku a jeho zpožďováním. Tyto chyby se jinak projevují nekolmostí řezné hrany (zúžení) a poškozováním výrobku odraženým paprskem zvláště ve vnitřních rozích (zpožďování).
 • Podpora práce obsluhy uživatelsky přívětivými funkcemi pro manipulaci se strojem a přípravy řezu